آرشیو اخبار

شورای مرکزی بسیج اساتید کشور
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور

شورای مرکزی بسیج اساتید کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، در این جلسه که با حضور اعضای شورای مرکزی بسیج اساتید کشور و اعضای شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

ادامه مطلب
پنجمین جلسه دبیران امر به معروف و نهی از منکر دستگاهها و سازمانها
نقد صحیح و نقدپذیری از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است.

پنجمین جلسه دبیران امر به معروف و نهی از منکر دستگاهها و سازمانها

پنجمین جلسه دبیران امر به معروف و نهی از منکر دستگاهها و سازمانها به همراه مدیران کل بازرسی وزارتخانه ها و سازمانها در شرکت ایران خودرو برگزار شد.

ادامه مطلب
سومین جلسه شورای کارشناسی امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
سومین جلسه شورای کارشناسی امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

سومین جلسه شورای کارشناسی امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

سومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت علوم با حضور دکتر جعفرپور، رئیس مرکز بسیج اساتید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای شورای کارشناسی برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه شورای زنان و خانواده بسیج اساتید وزارت علوم برگزار شد.
جلسه شورای زنان و خانواده بسیج اساتید وزارت علوم برگزار شد.

جلسه شورای زنان و خانواده بسیج اساتید وزارت علوم برگزار شد.

جلسه شورای زنان و خانواده بسیج اساتید با حضور رئیس مرکز بسیج اساتید وزارت علوم و معاونان و اعضای شورای مرکزی زنان و خانواده در دفتر بسیج اساتید و کارکنان برگزار شد.

ادامه مطلب
به مناسبت هفته بسیج شورای بسیج اساتید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دکتر مجتبی زارعی، ریاست محترم بسیج اساتید کشور دیدار کردند.
به مناسبت هفته بسیج شورای بسیج اساتید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دکتر مجتبی زارعی، ریاست محترم بسیج اساتید کشور دیدار کردند.

به مناسبت هفته بسیج شورای بسیج اساتید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دکتر مجتبی زارعی، ریاست محترم بسیج اساتید کشور دیدار کردند.

رئیس بسیج اساتید کشور ضمن تاکید بر عبور از رویکرد مناسبت گرایی صرف در برنامه ها، افزود: بسیج اساتید باید رویکرد حل المسائلی داشته باشد و با شناخت مسایل کشور به دولت در حل مسایل کشور کمک نماید.

ادامه مطلب