آرشیو اخبار

اطلاعیه بسیج خواهران

احتراما، به اطلاع همکاران گرامی می رساند: واحد خواهران مرکز بسیج طی برنامه زمانبندی به شرح جدول زیر در اتاق این واحد مستقر در طبقة اول آمادة ارائه خدمات و دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات می باشد. ...

ادامه مطلب