آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی "اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل"

بسمه تعالی با عنایت به نامگذاری سال 95 با عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری، مرکز بسیج اساتید و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری حوزه معاونت اداری مالی این ستاد...

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی "اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل"

بسمه تعالی با عنایت به نامگذاری سال 95 با عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری، مرکز بسیج اساتید و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری حوزه معاونت اداری مالی این ستاد...

ادامه مطلب

زمانبندی کارگاه آموزشی "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"

​همکاران محترم شرکت کننده در دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل که در راستای نامگذاری سال 1395 از سوی مقام  معظم رهبری برگذار میگردد شرکت نموده اند برای اطلاع از گروه بدی به فایل موجود در پیو...

ادامه مطلب

زمانبندی کارگاه آموزشی "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"

​همکاران محترم شرکت کننده در دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل که در راستای نامگذاری سال 1395 از سوی مقام  معظم رهبری برگذار میگردد شرکت نموده اند برای اطلاع از گروه بدی به فایل موجود در پیو...

ادامه مطلب