دکتر محمد قربانی گلشن‌آباد:

تعداد بازدید:۲۲۹
جهاد تبیین" ، "نهضت روشنگری" و "جنبش آگاه سازی" است.
دکتر محمد قربانی گلشن‌آباد:

دکتر محمد قربانی گلشن‌آباد:

رسالت ملی و دینی استادان دانشگاه در خط مقدم جنگ رسانه‌ای و نبرد سایبری؛ "جهاد تبیین" ، "نهضت روشنگری" و "جنبش آگاه سازی" است.

وظیفه و رسالت ما به عنوان فرزندان این ملک و میهن این است که حقایق و واقعیت‌های بارز و روشن "انقلاب اسلامی" و "مقاومت اسلامی" را محضر ملت رشید ایران و سایر ملل آزادیخواه جهان علی الخصوص ملت‌های مسلمان و ستمدیده از استبداد و استکبار، با بیانی رسا و زبانی گویا ارائه کنیم.

در این جبهه مقدم و در خط اول جنگ رسانه ای و نبرد سایبری؛ اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان قرار دارند که تکلیف ملی و دینی ماست که با "جهاد تبیین" و "نهضت روشنگری" و "جنبش آگاه سازی" به تنویر افکار عمومی بپردازیم.

لینک خبر

http://ostadnews.ir/details.asp?ID=3242
https://basijasatid.ir/node/69280
https://basijnews.ir/fa/news/9407288

مرکز رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج (ناب)


( ۱۲۷ )