دکتر محمد رضا مردانی در همایش بین المللی " شهید قدس؛ قهرمان مقاومت»

تعداد بازدید:۱۴۲
با حضور مسولان پارلمان های کشورهای اسلامی و نمایندگانی از ۵ قاره جهان به میزبانی کرمان در سالگرد شهادت شهید سلیمانی برگزار شد.
دکتر محمد رضا مردانی در همایش بین المللی " شهید قدس؛ قهرمان مقاومت»

دکتر محمد رضا مردانی در همایش بین المللی " شهید قدس؛ قهرمان مقاومت» با حضور مسولان پارلمان های کشورهای اسلامی و نمایندگانی از ۵ قاره جهان به میزبانی کرمان در سالگرد شهادت شهید سلیمانی:

امروز سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت است، کسی که وجودش حلول مجاهدت‌های بی پایان ِ روحانی در کالبد جسمانی بود.

بخشی از سخنرانی رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه کشور در کرمان

جبهه ی مقاومت با اتکال به هوش، مجاهدت، تجربه و قدرت شهید سلیمانی به بالندگی امروز رسید.

زیّ ِ زاهدانه و مشیِ مجاهدانه در کنارِ صفای ِ وجود و دها ( زکاوت) و جودِ (تکریم دیگران) ایشان، سردار سلیمانی را عزیز دل امّتی کرده است.

سردار سلیمانی یک انسان خود ساخته، متعبّد و متقیّد بود.

تاریخ تشیّع زادگاهِ نام آورانِ جهان وطنی است که اگر چه مبداءشان از طائف (زادگاه مختار ثقفی) تا خانی آباد ( زادگاه شهید نواب صفوی) و قنات ملک ( زادگاه سردار سلیمانی) متفاوت است.

رویکرد مسئله محور و حل المسائلی سردار سلیمانی در نگاه به "همه میادین" نقشه­ راهی بی بدیل برای حضور فعالِ همه متخصصینِ متعهد در سرتاسرِ گستره جبهه مقاومت بود.

شهید سلیمانی قبل از شهادت، فنایِ فی الله کرده بودند.

سردار سلیمانی پیش و پس از هر نبردی در هر جبهه ای، پیشانی تعبد بر خاک بندگی می‌سائید و فتح و ظفر را فقط از ناحیه­ی قادرِ لایزال می‌دانست.

#بسیجاساتید #مردانی #دکترمحمدرضامردانی #قاسم # شهیدسلیمانی #مقاومت #کرمان #بسیج #قهرمان #یاوررهبری #مرد_میدان #میدان #مرد #ایران