در نشست شورای مرکزی بسیج اساتید کشور مطرح شد:

تعداد بازدید:۶۹
نقش بسیج اساتید هدایت و فرماندهی است / بسیج استادان باید فرا اقشاری دیده شود
در نشست شورای مرکزی بسیج اساتید کشور مطرح شد:

در نشست شورای مرکزی بسیج اساتید کشور مطرح شد:

نقش بسیج اساتید هدایت و فرماندهی است / بسیج استادان باید فرا اقشاری دیده شود


سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: بسیج، یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین مولفه‌های قدرت نظام جمهوری اسلامی بوده و نود درصد توان دفاعی کشور در بسیج است.

سردار اسدالله بادفر مسئول بسیج ستادکل نیروهای مسلح : انتظار از بسیج کارمندی، دانشجویی، استادی و بسیج علمی اسلامی کردن دانشگاه است.

سردار حیدری معاون عملیات روانی ستاد کل نیروهای مسلح: نیازمند یک شبکه قوی جهاد تبیین هستیم. بسیج اساتید جایگاه آموزشی، مهارتی، دانشی و بینشی بالایی دارد و فرماندهی جنگ نرم را عهده دار است.

لینک خبر

https://basijasatid.ir/node/68991
https://basijnews.ir/fa/news/9402286

مرکز رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج (ناب)