حمیدرضا مردانی در نشست معاونین پژوهش و فناوری کانون‌های بسیج اساتید سراسر کشور:

تعداد بازدید:۶۵
علم نافع باید نقاط کور، معضلات و راه‌حل‌های مغفول مانده را شناسایی کند
حمیدرضا مردانی در نشست معاونین پژوهش و فناوری کانون‌های بسیج اساتید سراسر کشور:

حمدرضا مردانی در نشست معاونین پژوهش و فناوری کانون‌های بسیج اساتید سراسر کشور:

علم نافع باید نقاط کور، معضلات و راه‌حل‌های مغفول مانده را شناسایی کند


مجموعه‌های علمیِ کشور از جمله نهضت استادی بسیج مکلّف به جهاد بی وقفه‌ی علمی برای فتح همه‌ی ارتفاعات مهّم در علوم مختلف هستند.

مقام معظم رهبری می‌فرمایند؛ علم نافع باید منطبق بر اسناد علمیِ بالا دستی من جمله سندِ با ارزش نقشه‌ی جامع علمی کشور باشد.

نباید با رفت و آمدِ دولت‌ها و مدیران، و در تحکّمِ  سیاست‌های ترجیحیِ حاکم بر فضای دولت‌ها و من‌جمله وزارت‌های دخیل و متولّی در بحث علم و آموزش، سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌ی علم و پژوهش مغفول مانده و به مُحاق برود.

لینک خبر
https://basijasatid.ir/node/68900
https://basijnews.ir/fa/news/9401041

مرکز رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج (ناب)