فاطمه واعظ جوادی در همایش ملی "نقش بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی با رویکرد الگوی سوم"

تعداد بازدید:۶۱
فاطمه واعظ جوادی در همایش ملی "نقش بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی با رویکرد الگوی سوم"

فاطمه واعظ جوادی در همایش ملی "نقش بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی با رویکرد الگوی سوم" :


بانوان و معلمان نوک پیکان جنگ فرهنگی هستند

استکبار با دو محور توانمندی زنان و حفظ محیط‌ زیست این اهداف را دنبال می‌کند. در یکی از بندهای دکترین آمریکا  آمده است که کشورهای بزرگتر را به کشورهای کوچک‌تر تبدیل بکنیم تا بر آن‌ها بتوانیم مسلط باشیم. وقتی کشور را تکه‌تکه کردند می‌توانند بر آن مسلط شوند. در مرحله بعد توانمندی زنان و محیط زیست را دنبال کردند یکی از اهداف آن‌ها این بود که زنان را شبیه مردان کنند.

اسلام زن را در خانواده و در کنار مرد و فرزندان می‌پسندد. اسلام می‌گوید حیات طیبه زمانی شکل می‌گیرد که زن در کنار مرد به آرامش برسد و به او آرامش دهد و مرد مسئولیت امنیت او را داشته باشد و تربیت فرزندان خود را به‌عهده بگیرد.

لینک خبر
https://basijasatid.ir/node/68866
https://golestan.basijasatid.ir/node/68866
https://basijnews.ir/fa/news/9400250

مرکز رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج (ناب)